Przychody oraz wydatki pieniężne kredytowe | Finanse, biuro rachunkowe, księgowość, deklaracje Vat - Warszawa - zna ktoś praca i opinie
_blog astonmarketsopinie
Przychody oraz wydatki pieniężne kredytowe 2013-03-29

Przychody oraz wydatki pieniężne kredytowe powiązane są z operacjami kredytowymi banków. Przychodami kredytowymi nazywamy przychody pieniężne, które osiągają niebankowe jednostki gospodarujące, zadłużające się z czasem w bankach. Mowa, więc tu o korzystaniu z pożyczek bankowych. Wydatkami kredytowymi są wydatki tych jednostek powiązane ze spłatą uprzednio wykorzystywanych kredytów bankowych. Dla banków udzielanie kredytu nie stanowi wydatku pieniężnego, a spłata kredytu przez pożyczkobiorców nie jest przychodem pieniężnym. W przypadku przychodów oraz wydatków kredytowych można mieć do czynienia z kreacją nowych oraz z likwidacją istniejących zasobów pieniężnych.


Dodaj komentarz


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]